Βασικός Οδηγός WooCommerce – Προσθήκη Προϊόντων με Παραλλαγές.

0
474

Ο οδηγός αυτός θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τις βασικές λειτουργίες προσθήκης προϊόντων του Woocommerce.
Θα δούμε αναλυτικά πώς προσθέτουμε ένα προϊόν, πως δημιουργούμε τις παραλλαγές όπως μέγεθος. και πώς μπορούμε να ορίσουμε διαφορετική φωτογραφία σε κάθε παραλλαγή.

Para ver el video, haga clic aquí. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας επισκεφθείτε το https://rodoswebdesign.gr/

Tutoriales de Woocommerce. Crea tu tienda online gratis con wordpress

Fuente: Woocommerce Youtube