สอน ขาย สินค้า แบบ ไหน ก็ได้ ใน Woocommerce (สินค้า | บริการ | Descargar | Afiliado) ขาย ได้ หมด

0
411

สวัสดี สวัสดี บทเ สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี

ตั้งแต่

1. การ สร้าง สินค้า ทั่วไป ที่ จับ ต้อง ได้ เช่น เครื่อง ใช้ ไฟฟ้า ขนม สินค้า อุปโภค บริโภค ต่างๆ ก็ สามารถ สร้าง ได้

2. การ สร้าง สินค้า ประเภท บริการ ที่ เรา ไม่ ต้อง จัด ส่ง เรา ก็ สามารถ สร้าง ได้ เช่น กัน

3. การ สร้าง สินค้า ประเภท Descargar ได้ หรือ ว่า Producto digital นั่นเอง ครับ ซึ่ง เป็น ที่ นิยม อย่าง มาก ใน ปัจจุบัน

4. การ สร้าง สินค้า ที่ เป็น Afiliado หรือ Enlace de producto ไป ที่ ต้นสังกัด ของ สินค้า ก็ ทำได้ เช่น กัน

Gin นี้ เรา สามารถ ทำได้ ใน Woocommerce เลย โดย ไม่ ตรง ไป ลง Plugin เสริม อย่าง อื่น ขอ เพียง แค่ เรา เข้าใจ ว่า วิธี การ สร้าง สินค้า ใน Woocommerce สร้างเับ ก็างไ

ติดตาม เรา ได้ ที่
=============================================
Facebook: https://www.facebook.com/palamike.web
Youtube: https://www.youtube.com/c/palamike
Twitter: https://twitter.com/palamikeweb
Sitio web: https://palamike.com
Línea: @palamike
=============================================

Tutoriales de Woocommerce. Crea tu tienda online gratis con wordpress

Fuente: Woocommerce Youtube