WordPress – Bài 1: Hướng dẫn tạo Sitio web miễn phí | Kênh Kiến Thức

0
264

Video này sẽ Hướng dẫn bạn các tạo một website miễn phí bằng WordPress.
Em Xem trọn bộ Tự tạo sitio web de WordPress: http://bit.ly/2OJJ0OW
Nội dung video bao gồm:
– Base de datos mySQL.
– Tạo và phân quyền tài khoản quản lý Base de datos.
– Hướng dẫn cài Wordt WordPress trên localhost.
– Hướng dẫn cài đặt giao diện web WordPress (temas).
– Hướng dẫn cài đặt gói mở rộng (complemento).
B cón có thể xem lại video Hướng dẫn cài đặt XAMPP trên Windows tại đây: https://youtu.be/ucQkV9Lff7s

Từ khóa tìm kiếm:
– El sitio web de cá nhân miễn phí
– sitio web de cách tạo cá nhân
– hướng dẫn tạo sitio web cá nhân miễn phí
– Sitio web de tự tựo cá nhân
– sitio web de cách tạo cá nhân miễn phí

🎈 Đăng ký #kenhkienthuc để xem video mới sớm nhất tại: https://goo.gl/vfXi5B
▶ Sitio web: http://kenhkienthuc.net
▶ Grupo: https://www.facebook.com/groups/196134291727357/
▶ Fanpage: https://www.facebook.com/KenhKienThuc.net
ZoomHướng dẫn sử dụng Zoom Reunión: https://bit.ly/2VgqWPP
ƯớHướng dẫn sử dụng Camtasia 9: https://bit.ly/3biLkFw
👉Kiếm Tiền YouTube: https://bit.ly/2KdqMT2
👉Hướng dẫn plugin vidIQ: https://bit.ly/2ynLwom
👉Hướng dẫn plugin TubeBuddy: https://bit.ly/2xEQJZ9
👉Tự học Photoshop: https://bit.ly/2RI66Xs
PhDựng phim bằng Sony Vegas: https://bit.ly/2yipYd4
WebsiteTự tạo sitio web de WordPress: http://bit.ly/2OJJ0OW
ỦEste YouTube 102: https://bit.ly/3bi2gfw
👉Hướng dẫn edit truyện tranh: https://bit.ly/2xAXlYr
👉Kiếm tiền trên Facebook: https://bit.ly/2RJVo2N

Tutoriales de WordPress. Encuentra los mejores tutoriales, plugins y temas de WordPress Gratis.

Fuente: WordPress Youtube